اخبار و رويدادها: خدمات درمانی درمانگاه فرهنگیان وشفا ویژه دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود
ورود به سايت

خدمات درمانی درمانگاه فرهنگیان وشفا ویژه دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷- ۰۹:۰۵:۲۷

خدمات درمانی درمانگاه فرهنگیان وشفا ویژه دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود

امکان ارائه خدمات پزشکی ودندان پزشکی دردرمانگاه فرهنگیان وشفا برای دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود فراهم شد.

درمانگاه

12345