اخبار و رويدادها: امريه سربازی در آزمايشگاه های آنتن
ورود به سايت

امريه سربازی در آزمايشگاه های آنتن
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷- ۱۱:۵۸:۱۹

امريه سربازی در آزمايشگاه های آنتن

امکان جذب تعداد محدودی فارغ التحصیل مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری "جهت امریه سربازی" درآزمایشگاه آنتن دانشگاه صنعتی شاهرود فراهم شد.

با توجه به شرایط فراهم شده ، امکان جذب تعداد محدودی فارغ التحصیل مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری "جهت امریه سربازی" با شرایط زیر فراهم است:

    شرایط متقاضی:

1-    فارغ التحصیل کارشناسی ارشد و یا دکتری در رشته "مخابرات میدان و موج" باشد.

2-    متقاضی نخبه وظیفه نباشد.

3-    از مزایای کسری خدمت هیچ نهادی استفاده نکرده باشد.

نکته: در صورتیکه طرح کسری خدمت تا سقف 8 ماه با واحدهای تابعه "ودجا" انجام داده باشد، امکان درخواست جهت امریه وجود دارد.

4-    جهت انجام مراحل معرفی و امور اداری، لازم است بیش از 3 ماه به تاریخ اعزام باقی مانده باشد.

 

  مدارک:

1-    رزومه کاری و تحصیلی (شامل پروژه های انجام شده، مقالات، نمره زبان و ...)

2-    کپی مدارک تحصیلی (کلیه مقاطع)

3-    مشخصات کامل تماس

 

    شرایط امریه:

      محل : آزمایشگاه آنتن و مایکروویو دانشگاه صنعتی شاهرود – شهرستان شاهرود

      طول دوره: 18 ماه (دوره دو ماهه آموزشی خدمت نظام وظیفه، شامل این مدت نمی باشد)

      نحوه همکاری: به صورت پروژه محور ( در راستای پژوهش های صنعتی و پروژه های بدیع)

      حداکثر مهلت ارسال مدارک:  1397/7/15

 

تلفن تماس: 32300240 – 023 داخلی 3304  (دکتر قالیبافان)

jghalibafan@shahroodut.ac.ir

12345