اخبار و رويدادها: اطلاعيه شماره 2-نحوه ثبت نام (حضوری و غير حضوری) پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی 96-97
ورود به سايت

اطلاعيه شماره 2-نحوه ثبت نام (حضوری و غير حضوری) پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی 96-97
چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷- ۱۱:۴۳:۲۲اطلاعیه شماره 2- نحوه ثبت نام (غیرحضوری، حضوری) پذیرفته شدگان کارشناسی سال تحصیلی 97-96

12345