اخبار و رويدادها: زمان ثبت نام در بيست و هفتمين جشنواره دانشجوی نمونه سال 1397 در سايت دانشگاه
ورود به سايت

زمان ثبت نام در بيست و هفتمين جشنواره دانشجوی نمونه سال 1397 در سايت دانشگاه
یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷- ۰۸:۵۰:۳۰به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه صنعتي شاهرود مي رساند، شروع ثبت نام از متقاضيان در بيست و هفتمين جشنواره دانشجوي نمونه از تاريخ 97/7/10 اعلام مي گردد؛ لذا جهت ثبت نام در جشنواره دانشجوي نمونه سال 97 بر اساس آيين نامه و اصلاحيه پيوست، از طريق سامانه ثبت نام به آدرس http://portal.saorg.ir حداكثر تا تاريخ 24/07/97 مراجعه نموده و نسبت به تكميل فرم ها طبق مفاد آيين نامه جشنواره اقدام و مستندات و مدارك پيوست شده را به دبيرخانه جشنواره واقع در طبقه دوم ساختمان مركزي- دفتر معاونت فرهنگي و اجتماعي ارائه نمايند.

 از كليه دانشجويان واجد شرايط دعوت مي شود ضمن مطالعه دقيق آيين نامه و اصلاحيه، نسبت به ثبت نام در جشنواره اقدام نمايند.

آيين نامه دانشجوي نمونه

اصلاحيه آيين نامه دانشجوي نمونه

7809036-پوستر

12345