اخبار و رويدادها: اطلاعیه شماره 2- در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 1397
ورود به سايت

اطلاعیه شماره 2- در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 1397
پنج شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷- ۲۳:۰۹:۰۲ضمن عرض تبریک مجدد به کلیه پذیرفته شدگان در آزمون کارشناسی ارشد سال 1397، پیروی اطلاعیه قبلی لطفا به اطلاعیه پیوست توجه فرمایید و اقدامات لازم را انجام دهید.

اطلاعیه 2 ارشد

 

12345