اخبار و رويدادها: دفاع از رساله دکتری در دانشکده کشاورزی
ورود به سايت

دفاع از رساله دکتری در دانشکده کشاورزی
شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷- ۱۰:۰۰:۰۵

دفاع از رساله دکتری در دانشکده کشاورزی

خانم سمیه نظارت، دانشجوی دکتری رشته زراعت با درجه عالی از رساله خود دفاع نمود.

به نام خدا
خانم سمیه نظارت دانشجوی دکتری در رشته زراعت روز شنبه مورخ 1397/6/10 در محل آمفی تئاتر پردیس کشاورزی بسطام از رساله خویش با عنوان "ارزیابی برخی خصوصیات فیزیولوژیک مرتبط با تولید قند در سورگوم شیرین" با درجه عالی دفاع نمود. استاد راهنمای وی، دکتر احمد غلامی و اساتید مشاور، دکتر حمیدرضا اصغری و دکتر مهدی برادران فیروزآبادی بودند. داوران داخلی، دکتر محمدرضا عامریان و دکتر مصطفی حیدری، و داور خارجی نیز دکتر همت الله پیردشتی از دانشگاه ساری بودند. نماینده تحصیلات تکمیلی، دکتر حسن مکاریان بودند. نتیجه پژوهش وی 1 مقاله علمی پژوهشی، 1 مقاله ISI و 2 مقاله کنفرانسی بود.
برای این عزیز آرزوی توفیق روز افزون را داریم.
12345