اخبار و رويدادها: اگهي تجديد مناقصه97
ورود به سايت

اگهي تجديد مناقصه97
سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷- ۰۹:۰۸:۱۶آگهی تجدید  مناقصه خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی

دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار حقوقی واجد شرایط و با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه واگذار نماید.

 لذا بدین وسیله از کلیه شرکت های دارای تایید صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی  دعوت بعمل می آید حداکثر به مدت هفت روز از تاریخ نشر این آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه و بازدید از امکانات و تجهیزات در ساعت اداری به دبیرخانه دانشگاه واقع در شاهرود- میدان هفتم تیر (دبیرخانه مرکزی) و یا به سایت دانشگاه www.shahroodut.ac.ir  تلفن تماس: 7- 32392204-023داخلی 2358 مراجعه نماید.

مبلغ ضمانت نامه  شرکت در مناقصه 3/500/000/000 ریال (سه میلیاردو وپانصد میلیون ریال) می باشد که به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی و یا وجه نقد(واریز به حساب سپرده)  در وجه دانشگاه صنعتی شاهرود

                                       معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود

 علاقه مندان به شرکت درمناقصه جهت کسب اطلاع از جزئیات فایل های ذیل را مطالعه نمایند:

3-2 شرایط عمومی مناقصه

 

3-2 فرم پیشنهاد قیمت

4- فرم تعهد نامه

5-فرم رويت مكان و امكانات و وضعيت جهت پخت و توزيع غذا

6-شرح کار

7-جدول نیروی انسانی سلف

8- جدول جرائم

9- آنالیز 97

12345