اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | دیدار دکتر شریعتی نیاسر معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری از دانشگاه
ورود به سايت

گزارش تصویری | دیدار دکتر شریعتی نیاسر معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری از دانشگاه
دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷- ۱۲:۰۹:۰۱گزارش تصویری | دیدار دکتر شریعتی نیاسر معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری از دانشگاه

12345