اخبار و رويدادها: ارتقای مرتبه علمی اعضای هیأت علمی
ورود به سايت

ارتقای مرتبه علمی اعضای هیأت علمی
شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷- ۱۷:۰۴:۲۱

ارتقای مرتبه علمی اعضای هیأت علمی

هیات ممیزه دانشگاه با ارتقای دكتر فرهنگ سرشكی ، دكتر علی اكبرزاده كلات، دكتر كامبیز جهان بین، دكتر الهام سركرده ای و دكتر ابوطالب ایرانمهر موافقت نمود.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، چهل و شش و چهل و هفتمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه روز شنبه 16 تیر ماه جاری با حضور كلیه اعضای هیأت ممیزه دانشگاه برگزار گردید.

طی این دو جلسه پرونده ارتقای تعدادی از اعضای هیات علمی و  احتساب سنوات دوران پیمانی برخی دیگر از اعضای هیات علمی مورد بررسی كارشناسی و تبادل نظر قرار گرفت و با ارتقای پنج نفر از اعضای هیات علمی موافقت به عمل آمد.

دكتر ناصر گودرزی دبیر هیات ممیزه دانشگاه در گزارشی به روابط عمومی افزود: در طی این دو جلسه هیات ممیزه دانشگاه با ارتقای دكتر فرهنگ سرشكی عضو هیأت علمی دانشكده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیك از مرتبه دانشیاری به  استادی، دكتر علی اكبرزاده كلات عضو هیأت علمی دانشكده مهندسی برق از مرتبه استادیاری به دانشیاری، دكتر كامبیز جهان بین عضو هیأت علمی دانشكده مهندسی كشاورزی  از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت نمود. همچنین  در این جلسه  ارتقای خانم دكتر الهام سركرده ای  از دانشكده مهندسی معماری و دكتر ابوطالب ایرانمهر از  گروه آموزشی دروس عمومی از مرتبه مربی به استادیاری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

روابط عمومی دانشگاه ارتقای مرتبه علمی همكاران گرامی را تبریك گفته و برای همه دوستانی كه برای ارتقاء و پیشرفت دانشگاه تلاش می كنند توفیق روزافزون از ایزد یكتا آرزومند است.

12345