اخبار و رويدادها: برگزیدگان بخش پسران جشنواره ورزشی بهاره
ورود به سايت

برگزیدگان بخش پسران جشنواره ورزشی بهاره
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷- ۱۲:۵۳:۱۵به گزارش روابط عمومی و به نقل از تربیت بدنی دانشگاه صنعتی شاهرود، جشنواره ورزشی بهاره در بخش پسران به مناسبت هفته خوابگاه ها در سه خوابگاه پردیس مرکزی، پردیس فنی و پردیس کشاورزی از ابتدای اردیبهشت تا پایان خرداد ماه جاری و با همکاری 4 داور و 1113 دانشجو  شرکت کننده برگزارگردید.

به پیوست اسامی برگزیدگان این جشنواره به تفکیک رشته درج گردیده است.

خوابگاه

12345