اخبار و رويدادها: دفاع دانشجوی دكتری دانشكده كشاورزی دانشگاه
ورود به سايت

دفاع دانشجوی دكتری دانشكده كشاورزی دانشگاه
چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷- ۱۰:۲۹:۳۸

دفاع دانشجوی دكتری دانشكده كشاورزی دانشگاه

زهرا بیطرفان دانشجوی دكتری رشته زراعت دانشكده كشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود از رساله خود با كسب درجه بسیار خوب دفاع نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، زهرا بیطرفان دانشجوی دكتری رشته زراعت این دانشگاه در روز دوشنبه 4 تیر ماه 97 از رساله خود تحت عنوان "ارزیابی اكوفیزیولوژیكی پاسخ اكوتیپ های شنبلیله به تنش خشكی آخر فصل در شرایط كاربرد و عدم كاربرد بیوچار"به راهنمایی دكتر حمیدرضا اصغری و دكتر طاهره حسنلو و مشاوره دكتر احمد غلامی و دكتر فواد در محل آمفی تئاتر پردیس كشاورزی بسطام دانشگاه دفاع نمود و بر اساس نظر داوران به كسب درجه بسیار خوب نائل گردید.

photo_۲۰۱۸-۰۶-۲۷_۱۰-۴۴-۲۱

در این رساله به تأثیر بیوچار بر میزان تریگونلین بذر اكوتیپ های گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graceum L.) در شرایط كم آبیاری و پاسخ توده های بومی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graceum L.) به كاربرد بیوچار در شرایط كم آبیاری پرداخته شده است.

دو مقاله علمی پژوهشی، دو مقاله كنفرانسی و دو مقاله چاپ شده در نشریات علمی و پژوهشی را می توان به عنوان دستاوردهای این رساله نام برد.

12345