اخبار و رويدادها: اطلاعيه زمان و مكان مصاحبه دكتري هوش مصنوعي
ورود به سايت

اطلاعيه زمان و مكان مصاحبه دكتري هوش مصنوعي
یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷- ۰۸:۵۶:۰۲"اطلاعيه زمان و مكان مصاحبه دكتري هوش مصنوعي"

"به اطلاع كليه داوطلبان مصاحبه دكتري هوش مصنوعي (روزانه- شبانه- پرديس خوارزمي) و رايانش امن (بورس اعزام به خارج) مي رساند زمان مصاحبه دكتري روز سه شنبه مورخ 97/3/22 از ساعت 8 صبح الي 15 عصر مي باشد. ضمنا مكان مصاحبه دانشكده آموزش هاي مجازي الكترونيك واقع در پرديس اصلي دانشگاه صنعتي شاهرود مي باشد."

12345