اخبار و رويدادها: برنامه سرويس هاي دانشجويي ويژه ايام امتحانات نيمسال دوم 96-97
ورود به سايت

برنامه سرويس هاي دانشجويي ويژه ايام امتحانات نيمسال دوم 96-97
شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷- ۱۳:۴۶:۱۹برنامه سرويس هاي دانشجويي ويژه ايام امتحانات نيمسال دوم 96-97

اطلاعیه

 به پيوست اطلاعيه  برنامه سرويس هاي دانشجويي ويژه ايام امتحانات نيمسال دوم 96-97 به پیوست ارسال مي گردد.

 

 

برنامه سرویس ویژه امتحانات دانشکده کشاورزی (3)              

 

ویزه امتحانات پردیس فناوری

 

اطلاعیه سرویسهای خوابگاهها ویژه امتحانات نیمسال دوم97-96

12345