اخبار و رويدادها: پايان جشنواره ورزشي بهاره به مناسبت هفته خوابگاه ها در دانشگاه
ورود به سايت

پايان جشنواره ورزشي بهاره به مناسبت هفته خوابگاه ها در دانشگاه
شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷- ۱۲:۱۰:۴۲

پايان جشنواره ورزشي بهاره به مناسبت هفته خوابگاه ها در دانشگاه

جشنواره ورزشي بهاره دانشگاه صنعتي شاهرود  در 5 رشته انفرادي و 2 رشته تيمي در چهار خوابگاه (كوثر، هفت تير، ميرابوطالب، مسكن، البرز) در بخش خواهران برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه صنعتي شاهرود، جشنواره ورزشي بهاره اين دانشگاه از اول ارديبهشت ماه جاري آغاز و تا اوايل خرداد ماه 97 در 5 رشته انفرادي و 2 رشته تيمي در چهار خوابگاه (كوثر، هفت تير، ميرابوطالب، مسكن، البرز) در بخش خواهران با 1071 نفر  شركت كننده و 13 داور در هر بخش به كار خود پايان داد.

11_7

اين جشنواره با هدف  ارتقاي‌ سطح‌ سلامت‌‌ جسمي‌ و‌ رواني‌‌ دانشجويان‌ و‌ دوري‌ از‌ رخوت‌ و‌ سستي‌،  توسعه‌ و‌ گسترش‌ فرهنگ‌ ورزش‌ در‌ بين‌ جامعه‌ دانشگاهي‌ به‌ ويژه‌ دختر، ايجاد‌ شادابي‌ و‌ نشاط‌ در‌ بين‌ دانشجويان‌ دختر، توسعه‌ مسئوليت‌ پذيري‌ انجمن‌هاي‌ ورزشي از طريق مشاركت‌ در‌ برگزاري‌ جشنواره در بحث كار آفريني، تقويت‌ فعاليت­هاي‌ ورزشي‌ درون‌ خوابگاه‌‌ها‌، توسعه‌ فرهنگ‌ مشاركت‌ و‌ ايجاد‌ تعاملات‌ اجتماعي‌ در بين دانشجويان‌ و ارتباط‌ نزديك‌ و‌ صميمي‌ مسئولين‌ دانشگاه‌ و‌ دانشجويان‌ شركت‌ كننده‌ برگزار گرديده است.

33

جشنواره ي ورزشي بهاره سال 97 بيستمين جشنواره ورزشي بهاره اي بود كه با توجه به تقويم ارسالي اداره كل تربيت بدني وزارت علوم در فصل بهار در  رشته هاي ورزشي همگاني و خوابگاه هاي مختلف در مراحل متعدد اتاق قهرمان، طبقه قهرمان، بلوك قهرمان و خوابگاه قهرمان همراه بود.

22_1

همچنين به گفته معصومه ناظمي كارشناس تربيت بدني دانشگاه و سرپرست اجرايي اين جشنواره، امسال به نظر مي رسد با بكارگيري بيشتر نيروهاي فعال ورزش دانشجويي، برنامه ريزي، اطلاع رساني، همدلي و تعامل انجمن هاي فعال ورزشي با مجموعه تربيت بدني شرايط مطلوبي  در برگزاري اين مسابقات داشتيم .

لازم به ذكر است با توجه به مصوبات شوراي ورزش دانشگاه  به مقام هاي اول تا سوم جوايز نقدي  اهداء خواهد شد.

اسامي برگزيدگان هر بخش در فايل پيوست درج می گردد.

نفرات برتر جشنواره ورزشی بهاره

 

12345