اخبار و رويدادها: اطلاعیه پیش ثبت نام خوابگاههای ملکـی و خودگردان 97
ورود به سايت

اطلاعیه پیش ثبت نام خوابگاههای ملکـی و خودگردان 97
چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷- ۱۱:۳۷:۲۲اطلاعیه پیش ثبت نام خوابگاههای ملکـی و خودگردان 97

بدینوسیله به پیوست اطلاعیه پیش ثبت نام خوابگاههای ملکـی و خودگردان 97 جهت بهره مندی دانشجویــان مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری که متقاضـی استفـاده از خوابگاه در  سال تحصیلی  98 - 97  می باشند، درج می گردد.

 

اطلاعیه پیش ثبت نام خوابگاه ملکی و خودگردان 97

12345