اخبار و رويدادها: اطلاعيه واگذاري اماكن رفاهي دانشگاه
ورود به سايت

اطلاعيه واگذاري اماكن رفاهي دانشگاه
دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷- ۱۵:۳۵:۴۵اطلاعيه واگذاري اماكن رفاهي دانشگاه

اطلاعيه واگذاري اماكن رفاهي دانشگاه صنعتی شاهرود به پیوست جهت ملاحظه علاقه مندان درج می گردد.

اطلاعیه واگذاری اماکن رفاهی

12345