اخبار و رويدادها: تمدید مهلت ارزشیابی و پیش ثبت نام
ورود به سايت

تمدید مهلت ارزشیابی و پیش ثبت نام
یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷- ۱۲:۱۷:۴۸مهلت ارزشيابي و پيش ثبت نام تا روز چهارشنبه مورخ 97/02/26 تمديد گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و بنا به درخواست تعدادي از دانشجويان مهلت ارزشيابي و پيش ثبت نام طبق اطلاعیه پیوست تا روز چهارشنبه مورخ 97/02/26 تمديد مي گردد.

 

اطلاعیه تمدید پیش ثبت نام 3962

12345