اخبار و رويدادها: قوانين و مقررات درخواست ميهماني و انتقال دانشجويان دانشگاه
ورود به سايت

قوانين و مقررات درخواست ميهماني و انتقال دانشجويان دانشگاه
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷- ۱۲:۴۳:۲۸خلاصه اي از اهم قوانين و مقررات درخواست ميهماني و انتقال دانشجويان دانشگاه صنعتی شاهرود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با عنايت به  فرا رسيدن مهلت ثبت درخواست ميهماني و انتقال دانشجويان در سامانه نقل و انتقال وزرات علوم  و به منظور بهره مندی دانشجویان(از ابتداي ارديبهشت ماه تا پايان ارديبهشت ماه سال 1397)، خلاصه اي از اهم قوانين و مقررات مربوط، به پيوست درج می گردد.

 

« میهمانی، تمدید میهمانی و انتقال » 1397

12345