اخبار و رويدادها: ارتقاء سطح علمي مجلات دانشگاه در ارزيابي سال 96 توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
ورود به سايت

ارتقاء سطح علمي مجلات دانشگاه در ارزيابي سال 96 توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷- ۱۰:۱۴:۳۹

ارتقاء سطح علمي مجلات دانشگاه در ارزيابي سال 96 توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

طبق بررسي هاي صورت گرفته توسط سامانه ارزيابي نشريات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجلات دانشگاه صنعتي شاهرود در ارزيابي سال 96 به جايگاه بالاتري  ارتقاء يافتند.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه صنعتي شاهرود، طبق بررسي هاي صورت گرفته توسط سامانه ارزيابي نشريات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجلات اين دانشگاه در ارزيابي سال 96 به جايگاه بالاتري  دست يافتند.

در اين سامانه مجلات در 5 رده A+, A, B, C, D ارزيابي می شوند و بر اساس این ارزیابی نشريه های دانشگاه به ترتیب معدن و محيط زيست،  مكانيك سازه ها و شاره ها، پژوهش هاي ژئوفيزيك كاربردي، مديريت منابع انساني در ورزش و مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني در رده های  +B، B، B ، A ، A  رتبه بندی شدند. همچنين دو مجله دانشكده هاي رياضي و كامپيوتر دانشگاه توسط سامانه ارزيابي نشريات وزارت علوم در حال ارزيابي مي باشند.

چگونگي چكيده مقاله ها از نظر ساختار علمي (هدف، روش تحقيق و نتايج)، ميزان مطابقت و يكدستي فهرست منابع و استنادهاي درون متني مقاله ها با دستور العمل نشريه، رعايت اصول نگارش و ويرايش مقاله ها، ميزان مطابقت محتواي مقاله ها با موضوع و خط مشي نشريه ، چگونگي سطح و كيفيت محتواي علمي مقا له ها متناسب با نوع اعتبار نشريه، تازگي مطالب، نوآوري و روش يا فنون جديد براي  نشريه علمي – پژوهشي، ارتقاء سطح آگاهي و دانش تخصصي براي نشريه علمي ترويجي، ميزان تعداد مقالات مربوط به سردبير در سال ۹۵، ميزان سهم مقالات چاپ شده از نويسندگان تكراري در شماره هاي سال ۹۵، چگونگي وب سايت نشريه از نظر ساختاري و شكلي، دارا بودن نرم افزار ارسال و دريافت الكترونيكي مقالات، هدف و چشم انداز نشريه، درج اسامي تحريريه و راهنماي نويسندگان، اصول اخلاقي  نشريه  (Publication Ethics)، درج آرم موسسه صاحب امتياز در صفحه اصلي، ميزان سهولت دسترسي به متن pdf كامل مقالات، درج تاريخ دريافت و پذيرش، وابستگي سازماني همه نويسندگان مقاله، درج پست الكترونيكي نويسنده مسئول، دارا بودن انتشار الكترونيكي به موقع و  نمايه سازي نشريه در نمايه استنادي يا تخصصي معتبر بين المللي از جمله شاخص ها و معيارهاي ارزيابي نشريات در سال ۹۶ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده است.

 

 


کلمات کلیدی: #مجلات علمی #ارتقای رتبه #سامانه ارزیابی نشریات وزارت علوم
12345