اخبار و رويدادها: گززارش تصویری از اولین آبخوان طبیعی کشور در پردیس معدن آموزشی دانشگاه صنعتی شاهرود
ورود به سايت

گززارش تصویری از اولین آبخوان طبیعی کشور در پردیس معدن آموزشی دانشگاه صنعتی شاهرود
چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶- ۱۶:۰۹:۵۴12345