اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | امضای قرارداد پژوهشی دانشگاه صنعتی شاهرود در حوزه اکتشاف با شرکت ملی نفت ایران
ورود به سايت

گزارش تصویری | امضای قرارداد پژوهشی دانشگاه صنعتی شاهرود در حوزه اکتشاف با شرکت ملی نفت ایران
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶- ۱۰:۴۵:۲۴موضوع قرارداد:کاربرد ژئومکانیک در اکتشاف منابع هیدروکربو

12345