اخبار و رويدادها: اطلاعیه وام بنیاد علوی(نیمسال دوم96)
ورود به سايت

اطلاعیه وام بنیاد علوی(نیمسال دوم96)
یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶- ۰۹:۰۲:۰۴اطلاعیه وام بنیاد علوی(نیمسال دوم96) به منظور حمایت مالی از دانشجویان مستعد کم بضاعت ، دستورالعمل استفاده از تسهیلات وام بنیاد علوی اعلام می گردد.

اطلاعیه وام بنیاد علوی(نیمسال دوم96)

 

به منظور حمایت مالی از دانشجویان مستعد کم بضاعت ، دستورالعمل استفاده از تسهیلات وام بنیاد علوی اعلام می گردد.

 

پیوست 1                           پیوست 2

 

 

12345