اخبار و رويدادها: اطلاعيه شماره 1- نحوه ثبت نام (حضوري و غيرحضوري) پذيرفته شدگان نيمه متمركز مقطع كارشناسي سال تحصيلي 97-96
ورود به سايت

اطلاعيه شماره 1- نحوه ثبت نام (حضوري و غيرحضوري) پذيرفته شدگان نيمه متمركز مقطع كارشناسي سال تحصيلي 97-96
سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶- ۱۳:۳۳:۰۶  اطلاعيه شماره 1

به اطلاع  پذيرفته شدگان نيمه متمركز مقطع كارشناسي سال تحصيلي 97-96 نحوه ثبت نام (حضوري و غيرحضوري) می رساند جهت ثبت نام خود فایل ذیل را مطالعه نمایند:

اطلاعیه شماره 1- نحوه ثبت نام (حضوری و غیرحضوری) پذیرفته شدگان رشته های نیمه متمرکز مقطع کارشناسی سال تحصیلی 97-96

12345