اخبار و رويدادها: تالیف كتاب كانسارهای سولفید توده‌ای آتشفشانزاد ایران توسط هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
ورود به سايت

تالیف كتاب كانسارهای سولفید توده‌ای آتشفشانزاد ایران توسط هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶- ۱۴:۵۴:۰۳كتاب "كانسارهای سولفید توده‌ای آتشفشانزاد ایران" توسط دكتر ابراهیم راستاد عضو هیات علمی دانشكده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس و دكتر فردین موسیوند عضو هیات علمی دانشكده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود تالیف گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، كتاب "كانسارهای سولفید توده‌ای آتشفشانزاد ایران" توسط دكتر ابراهیم راستاد عضو هیات علمی دانشكده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس و دكتر فردین موسیوند عضو هیات علمی دانشكده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود در انتشارات سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور تالیف گردید

دكتر موسیوند با اشاره به اینكه كانسارهای سولفید توده‌ای آتشفشانزاد (VMS) یكی از مهمترین منابع و معادن روی، مس، سرب، نقره و طلای دنیا هستند، به بیان اهمیت این موضوع پرداخت و گفت: اهمیت كانسارها به حدی است كه یك پروژه جهانی IGCP-502)) جهت فهم بیشتر كنترل­كننده‌های اصلی مكانی و زمانی رخداد این نهشته‌ها، در كمربندهای كوهزایی یا چین خورده (در مقیاسهای محلی و ناحیه‌ای)، در سالهای 2004 تا 2008 به اجرا در آمده است. وی همچنین بیان كرد: این پروژه، مطالعه تعدادی از كمربندهای مهم حاوی این كانسارها را در برخی كشورها از جمله كانادا، استرالیا، اسپانیا، ژاپن، اورال روسیه، چین، عربستان و تركیه، در دست بررسی داشته است، در صورتی كه جای خالی ایران با وجود داشتن پتانسیل بالا از این نهشته‌ها بخوبی احساس می گردد.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود تألیف این كتاب را براساس مطالعات و تجربیاتی مطرح نمود كه نگارندگان در طی بیش از 15 سال بر روی كانسارهای سولفید توده‌ای ایران داشته­اند. همچنین هدایت و راهنمایی رساله­های دكترا و پایان نامه­های كارشناسی ارشد در زمینه این كانسارها در دانشگاه تربیت مدرس و سپس دانشگاه صنعتی شاهرود، بازدید از معادن و كانسارهای سولفید توده­ای ایران و برخی از این معادن و كانسارها در كشورهای استرالیا و سوئد، توان علمی و تجربه آن را فراهم كرد تا بتوانیم به شناسایی و معرفی تمام انواع كانسارهای سولفید توده­ای آتشفشانزاد شناخته شده جهان، در سرزمین ایران اقدام نمود.

موسیوند به عنوان یكی از مولفین این كتاب با توجه به پتانسیل بالا، رخداد و گزارش انواع تیپ‌های كانساری سولفید توده‌ای، در طی ادوار فانروزوئیك، در پهنه‌های ساختاری مختلف و اهمیت این نوع ذخایر در تأمین فلزات پایه و قیمتی دنیا وچشم انداز روشنی كه جهت اكتشاف این نوع ذخایر در كشور وجود دارد، اظهار نمود: با توجه به سوابق تحقیقاتی و پژوهشی كه در زمینه این تیپ كانسارها در كشور داشته ایم، تصمیم گرفتیم كه با تألیف این كتاب قدم كوچكی برای شناساندن این ذخایر در كشور جهت ادامه تحقیقات علمی و اكتشاف ذخایر جدید برداریم.

وی همچنین در ادامه افزود: این كتاب در دو بخش تدوین گردیده است كه در بخش اول به آشنایی با كانسارهای سولفید توده‌ای آتشفشانزاد و معرفی اجمالی این تیپ ذخایر در جهان پرداخته و در بخش دوم ذخایر سولفید توده‌ای آتشفشانزاد ایران، با شاخص‌های جهانی به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

موسیوند در پایان نیز با توجه به اینكه محتوای این كتاب برای اولین بار در مورد كانسارهای سولفید توده‌ای آتشفشانزاد ایران منتشر می‌گردد، در خصوص بهرمندی بهتر و بیشتر دانشگاهیان بویژه دانشجویان كارشناسی ارشد و دكتری زمین‌شناسی اقتصادی و اكتشاف معدن و همچنین كارشناسان اكتشافی شركتهای معدنی دولتی و غیر دولتی دست اندركار امور اكتشافات معدنی، سازمان زمین‌شناسی و اكتشافات معدنی كشور و دیگر سازمانها و ارگانهای اكتشافی در استانهای مختلف كشور اظهار امیدواری نمود.

12345