اخبار و رويدادها: اطلاعيه شماره 1: قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون نيمه متمركز مرحله تکمیل ظرفیت دكتري سال تحصيلي97-96
ورود به سايت

اطلاعيه شماره 1: قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون نيمه متمركز مرحله تکمیل ظرفیت دكتري سال تحصيلي97-96
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶- ۱۰:۰۷:۳۷قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون نيمه متمركز مرحله تکمیل ظرفیت دكتري سال تحصيلي97-96

باسمه تعالي

 اطلاعيه شماره 1

 قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون نيمه متمركز  مرحله تکمیل ظرفیت دكتري سال تحصيلي97-96 دانشگاه صنعتی شاهرود

  

ضمن عرض تبریک به این عزیزان بدینوسیله به اطلاع می رساند زمان و نحوه ثبت نام ( اینترنتی و حضوری)  از پذیرفته شدگان بزودی از طریق اطلاعیه شماره 2 در سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.    

 

مديريت تحصيلات تکميلي دانشگاه صنعتی شاهرود

12345