اخبار و رويدادها: اطلاعيه برگزاری امتحانات پايان نيمسال دوره های كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری دانشگاه صنعتي شاهرود
ورود به سايت

اطلاعيه برگزاری امتحانات پايان نيمسال دوره های كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری دانشگاه صنعتي شاهرود
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶- ۱۱:۱۱:۵۸اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان جهت اطلاع از چگونگی برگزاری امتحانات یل ذیل را مطالعه نمایید:

اطلاعیه برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوره های کارشناسی ، ارشد و دکتری

12345