اخبار و رويدادها: اطلاعيه بيمه حوادث دانشجويي
ورود به سايت

اطلاعيه بيمه حوادث دانشجويي
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶- ۱۴:۱۰:۳۱اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع می رساند از ابتدای سال تحصیلی کلیه دانشجویان عزیز تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی می باشند  و لازم است در صورت بروز حادثه ظرف مدت 5 روز به امور دانشجویی اتاق 9 مراجعه نموده و مدارک لازم جهت ارائه به شرکت بیمه  ارائه گردد.

الف) در صورت جرح

1-ارسال اصل صورتحساب پزشکی  و بیمارستانی و آزمایشات و کپی جواب هزینه انجام شده

2-گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.

3-ارائه معرفی نامه از طرف دانشگاه

4- کپی کارت ملی و کارت دانشجویی و صفحه اول دفتر چه بیمه درمانی

ب)در صورت فوت:

1- اصل یا کپی برابر اصل شده خلاصه یا رو نوشت مرگ صادره از اداره ثبت احوال(جواز دفن و گواهی فوت)

2- گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.

3-گزارش پزشک قانونی و برگ معاینه جسد مبنی بر تعیین علت فوت

4- کپی کارت ملی و کارت دانشجویی و صفحه اول دفتر چه بیمه درمانی

ج) در صورت نقص عضو کلی و جزئی دائم ناشی از حادثه:

1-کلیه مدارک ذکر شده در بالا به همراه گواهی پزشک معالج در مورد پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن عضو و گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد. 

نکته: مهلت اعلام خسارت از روز حادثه 30 روز می باشد.

12345