اخبار و رويدادها: برگزاری پنجمین جلسه كمیته علمی چهاردهمین كنفرانس آمار ایران
ورود به سايت

برگزاری پنجمین جلسه كمیته علمی چهاردهمین كنفرانس آمار ایران
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶- ۱۴:۰۲:۱۲چهاردهمین كنفرانس آمار ایران به درخواست گروه آمار دانشكده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود و با مشاركت انجمن آمار ایران برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، به درخواست گروه آمار دانشكده علوم ریاضی این دانشگاه و با مشاركت انجمن آمار ایران در تاریخ های 3 الی 5 شهریور 1397 چهاردهمین كنفرانس آمار ایران در این دانشگاه برگزار خواهد شد. به همین منظور پنجمین جلسه كمیته علمی این كنفرانس در روز پنج شنبه 9 آذر ماه جاری در محل دبیرخانه كنفرانس واقع در دانشكده علوم ریاضی این دانشگاه تشكیل گردید.

photo_۲۰۱۷-۱۲-۰۳_۱۲-۰۶-۲۸

photo_۲۰۱۷-۱۲-۰۳_۱۲-۰۶-۲۷

این نشست با حضور دكتر محمد آرشی دبیر كمیته علمی، دكتر محمد رضا ربیعی دبیر كنفرانس و دكتر داود شاهسونی، دكتر حسین باغیشنی اعضای دیگر كمیته علمی از دانشگاه صنعتی شاهرود و دكتر محسن محمدزاده از دانشگاه تربیت مدرس، دكتر نادر نعمت الهی از دانشگاه علامه طباطبایی و دكتر محرابی از دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی همراه بود.

این كنفرانس دو سالانه تحقیقات جدید در حوزه های مختلف علوم آماری، بررسی های آمار در حوزه های مختلف را در قالب میزگرد و نشست های تخصصی و برگزاری كارگاه مورد بررسی قرار خواهد داد. 

12345