اخبار و رويدادها: اطلاعيه مديريت امور مالی مربوط به پرداخت شهريه دانشجويان دوره شبانه(تسويه پايان ترم)
ورود به سايت

اطلاعيه مديريت امور مالی مربوط به پرداخت شهريه دانشجويان دوره شبانه(تسويه پايان ترم)
سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶- ۱۰:۵۹:۵۶اطلاعيه

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان گرامی نوبت دوم ( شبانه ), مركز آموزش های مجازی , پرديس خوارزمی ودانشجويانی كه باپرداخت شهريه ادامه تحصيل می دهند می رساند آخرين مهلت تسويه حساب شهريه تا تاريخ 16/ 9/ 96 می باشد . تقاضا دارد بدهی خود را صرفا" از طريق پرداخت الكترونيكی "به حساب دانشگاهواريز نمائيد .

مديريت امورمالی

4 /9 / 96

12345