اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | نشست هم اندیشی اساتید با موضوع:اخلاق مهندسی با حضور بیش از 100نفر از اساتید و حضور ریاست محترم دانشگاه
ورود به سايت

گزارش تصویری | نشست هم اندیشی اساتید با موضوع:اخلاق مهندسی با حضور بیش از 100نفر از اساتید و حضور ریاست محترم دانشگاه
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶- ۲۱:۴۲:۰۵گزارش تصویری | نشست هم اندیشی اساتید با موضوع:اخلاق مهندسی با حضور بیش از 100نفر از اساتید و حضور ریاست محترم دانشگاه

12345