اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | نشست هیات رئیسه با اعضای هیات علمی دانشکده معدن،نفت و ژئوفیزیک
ورود به سايت

گزارش تصویری | نشست هیات رئیسه با اعضای هیات علمی دانشکده معدن،نفت و ژئوفیزیک
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶- ۱۲:۲۹:۱۸گزارش تصویری | نشست هیات رئیسه با اعضای هیات علمی دانشکده معدن،نفت و ژئوفیزیک

12345