Skip navigation اخبار و رويدادها: کاگاه اسپکتروسکوپی، طراحی اپتیکی ولیزر درپزشکی در دانشگاه صنعتی شاهرود
21 آبان 1396 - 09:29:36
کاگاه اسپکتروسکوپی، طراحی اپتیکی ولیزر درپزشکی در دانشگاه صنعتی شاهرود

به همت دانشکده فیزیک کارگاه دو روزه اسپکتروسکوپی، طراحی اپتیکی ولیزر درپزشکی در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می گردد.
کاگاه اسپکتروسکوپی، طراحی اپتیکی ولیزر درپزشکی در دانشگاه صنعتی شاهرود

11


نويسنده: مسئول روابط عمومی | همه خبرهاي اين نويسنده | همه خبرها| تعداد بازدید کننده ها: 395| تعداد بازدید کننده های امروز: 0


نام:         پست الکترونيک:
امتیاز شما به این خبر:
12345


نظر شما: