اخبار و رويدادها: راه اندازي مجدد سامانه فروش برخط كتابهای انتشارات دانشگاه
ورود به سايت

راه اندازي مجدد سامانه فروش برخط كتابهای انتشارات دانشگاه
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶- ۰۸:۴۳:۴۰به اطلاع  می رساند كه فروش برخط كتابهای انتشارات دانشگاه پس از وقفه ای چند ماهه مجدداً آغاز شده است. برای دسترسی به پیوندگاه اینترنتی مربوطه می توان در وبگاه دانشگاه مسیر پژوهش و فناوری/ مركز چاپ و نشر و مجلات علمی/ فروش كتاب را دنبال نمود و یا از آدرس shahroodut.ac.ir/fa/book/index.php استفاده كرد.

مرکزمجلات علمی و امور چاپ و نشر

12345