اخبار و رويدادها: تمديد مهلت ثبت نام در بيست و ششمين جشنواره دانشجوي نمونه سال 1396 تا سوم آبان ماه در سايت دانشگاه
ورود به سايت

تمديد مهلت ثبت نام در بيست و ششمين جشنواره دانشجوي نمونه سال 1396 تا سوم آبان ماه در سايت دانشگاه
دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶- ۱۵:۰۷:۱۶به اطلاع كلیه دانشجویان محترم دانشگاه صنعتی شاهرود می رساند، مهلت ثبت نام متقاضیان در بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه سال 96 تمدید گردید، لذا جهت ثبت نام در جشنواره دانشجوی نمونه بر اساس آیین نامه و شیوه نامه پیوست، از طریق سامانه ثبت نام به آدرس nemooneh.saorg.ir حداكثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 3 آبان ماه (ساعت 16) مراجعه نموده و نسبت به تكمیل فرم ها طبق مفاد آیین نامه و شیوه نامه جشنواره اقدام و مستندات و مدارك پیوست شده را به دبیرخانه جشنواره واقع در طبقه دوم ساختمان مركزی- دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی ارائه نمایند.

در ضمن كلیه متقاضیان می بایستی در پایان ثبت نام با مطالعه خلاصه اسناد بارگزاری شده و اطلاعات وارد شده، تعهد صحت مدارك را تایید و ثبت نهایی نمایند، و عدم ثبت نهایی تا تاریخ فوق الذكر در سامانه به منزله انصراف تلقی می شود.

Eslahie-اصلاحيه آيين نامه دانشجوي نمونه

 

آيين نامه دانشجوي نمونه

شيوه نامه

12345