اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | افتتاح غرفه دانشگاه صنعتی شاهرود در دومین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه ها در حوزه مدیریت سبز
ورود به سايت

گزارش تصویری | افتتاح غرفه دانشگاه صنعتی شاهرود در دومین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه ها در حوزه مدیریت سبز
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶- ۰۸:۱۱:۱۱گزارش تصویری | افتتاح غرفه دانشگاه صنعتی شاهرود در دومین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه ها در حوزه مدیریت سبز

12345