Skip navigation اخبار و رويدادها: گزارش تصویری (3) نمایندگان دانشگاه UGMK و متخصصان وزارت حوادث جمهوری فدرال روسیه از پردیس آموزشی معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
15 مهر 1396 - 10:36:29
گزارش تصویری (3) نمایندگان دانشگاه UGMK و متخصصان وزارت حوادث جمهوری فدرال روسیه از پردیس آموزشی معدن دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری (3) نمایندگان دانشگاه UGMK و متخصصان وزارت حوادث جمهوری فدرال روسیه از پردیس آموزشی معدن دانشگاه صنعتی شاهرود

نويسنده: مسئول روابط عمومی | همه خبرهاي اين نويسنده | همه خبرها| تعداد بازدید کننده ها: 1036| تعداد بازدید کننده های امروز: 0


نام:         پست الکترونيک:
امتیاز شما به این خبر:
12345


نظر شما: