اخبار و رويدادها: فراخوان واگذاری فروشگاه کتاب دانشگاه صنعتی شاهرود
ورود به سايت

فراخوان واگذاری فروشگاه کتاب دانشگاه صنعتی شاهرود
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶- ۱۲:۱۱:۱۵فراخوان واگذاری فروشگاه کتاب دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه صنعتی شاهرود در راستای اجرای بند (د) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدی های دولت و سیاست ابلاغی از سوی وزارت متبوع در نظر دارد  فروشگاه کتاب را بصورت اجاره ماهانه به مزایده بگذارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل زیر را مطالعه نمایید:

 فراخوان مناقصه خدمات فروشگاه کتاب دانشگاه96

12345