اخبار و رويدادها: درخشش دانشگاه صنعتی شاهرود در مسابقات قهرمانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 كشور
ورود به سايت

درخشش دانشگاه صنعتی شاهرود در مسابقات قهرمانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 كشور
چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶- ۰۹:۳۲:۴۸

درخشش دانشگاه صنعتی شاهرود در مسابقات قهرمانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 كشور

نائب قهرمانی سه تیم ورزشی كاركنان برادر دانشگاه صنعتی شاهرود در مسابقات قهرمانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 كشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، سه تیم ورزشی بدمینتون، تنیس روی میز و شنا كاركنان برادر دانشگاه صنعتی شاهرود در مسابقات قهرمانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 كشور خوش درخشیدند. حسین رحیمیان، علی اصغر اعظمی، علی اكبر عالمی، اسماعیل وحدتی، علی مظهری و علی مسگریان در مسابقات بدمینتون از تاریخ 9 لغایت 11 شهریور به میزبانی مركز آموزش عالی تربت جام، سعید پندار پور فرد، حسین یونسی، امیر حسین نایبی آستانه و محمد مهدی وفایی نژاد به سرپرستی علی امیری در مسابقات تنیس روی میز از تاریخ 13 لغایت 16 شهریور به میزبانی مركز آموزش عالی كاشمر و دكتر علی حسنی، دكتر سید رضا حسینی نیا، دكتر ماشاءا.. رضا كاظمی، مجید حاج محمدیان و علیرضا توحید نژاد به مربی گری مهدی رنجبریان و سرپرستی عادل دنیایی در مسابقات شنا از تاریخ 14لغایت 16 شهریور به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود در این دوره از مسابقات حضور یافتند و موفق به كسب مقام نائب قهرمانی گردیدند.

photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۴_۱۰-۱۶-۳۲

 

photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۰_۱۳-۰۷-۴۱

 

 

photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۰_۱۳-۰۷-۴۲

photo_۲۰۱۷-۰۹-۰۷_۱۴-۲۸-۲۹

photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۰_۱۳-۰۷-۳۹

همچنین كسب مقام دوم انفرادی توسط علی مظهری در رشته بدمینتون، مقام دوم دوبل توسط سعید پندارپور و حسین یونسی در تنیس روی میز، در ماده 50 متر كرال سینه دكتر ماشاءا... رضا كاظمی مقام اول و دكتر علی حسنی مقام سوم، در ماده 50 متر كرال پشت دكتر ماشاءا... رضا كاظمی مقام سوم، در ماده 50 متر پروانه علیرضا توحید نژاد مقام سوم ،كسب مقام اول توسط مجید حاج محمدیان در ماده 50 متر قورباغه و مقام سوم توسط دكتر سید رضا حسینی نیا از دیگر افتخارات كاركنان برادر دانشگاه صنعتی شاهرود در مسابقات قهرمانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 كشور بوده است.

12345