اخبار و رويدادها: تکریم و معارفه مدیر مالی جدید دانشگاه صنعتی شاهرود
ورود به سايت

تکریم و معارفه مدیر مالی جدید دانشگاه صنعتی شاهرود
چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶- ۱۳:۱۶:۳۶تکریم جناب آقای علیرضا اعظمی و معارفه جناب آقای غنئی مدیر مالی جدید دانشگاه صنعتی شاهرود

12345