اخبار و رويدادها: واگذاری مجموعه های رفاهی حوزه دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود به بخش خصوصی
ورود به سايت

واگذاری مجموعه های رفاهی حوزه دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود به بخش خصوصی
دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶- ۱۵:۵۰:۱۲بدینوسیله به اطلاع می رساند حوزه دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود  در نظر دارد  مجموعه های رفاهی اعم از ( خشکشویی ، نانوایی ، رستـوران آزاد ،  بوفـه دانشکده های وابسته ، بوفه خوابگاه های دانشجویی،  فروشگاه خوابگاه های دانشجویی و....) رابه بخش خصوصی  واگذار  نماید . 

متقاضیان جهت تکمیل فرم تقاضا می توانند از مورخ 96/2/26  لغایت 96/3/20 از طریق ثبت نام در سامانه خدمات دانشجویی قسمت  اخبار و اطلاعیه ها (واگذاری اماکن رفاهی )اقدام نمایند.

 

 

                                                         اموردانشجویی

12345