اخبار و رويدادها: سومين كارگاه ‍پلاسماي كوارك گلوون
ورود به سايت

سومين كارگاه ‍پلاسماي كوارك گلوون
دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶- ۰۹:۲۷:۰۵سومين كارگاه ‍پلاسماي كوارك گلوون در روز پنجشنبه ۲۸ اردي بهشت ۱۳۹۶، در محل دانشكده فيزيك دانشگاه برگزار مي گردد.

photo_۲۰۱۷-۰۵-۰۳_۱۰-۳۶-۰۶

12345