Skip navigation اخبار و رويدادها: اطلاعيه كاردانشجويي نيمسال دوم 96-95
7 اسفند 1395 - 12:10:16
اطلاعيه كاردانشجويي نيمسال دوم 96-95


اطلاعیـه

بدینوسیله به اطلاع آندسته از دانشجویان متقاضی کاردانشجویی در نیمسال دوم 96-95می رساند .
این عزیزان می توانند از تاریخ95/12/2 لغایت 95/12/12نسبت به ثبت درخواست کاردانشجویی از طریق سامانه خدمات الکترونیک معاونت دانشجویی اقدام نمایند.
بدیهی است دانشجویان محترم نسبت به رعایت نکات ذیل دقت داشته باشند.
1- ثبت نام به موقع و تکمیل تمامی فیلدهای مورد نیاز در سامانه خدمات الکترونیک معاونت دانشجویی به آدرس http://stu.shahroodut.ac.ir
2- ثبت شماره حساب مربوط به بانک تجارت وبه نام شخص دانشجو در سامانه خدمات الکترونیک معاونت دانشجویی

لازم به ذکر است در صورت عدم رعایت موارد فوق دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال پرداخت حق الزحمه نخواهد داشت .

                                                                                 

                                                                                                                                          اموردانشجویی

 

 


نويسنده: مسئول روابط عمومی | همه خبرهاي اين نويسنده | همه خبرها| تعداد بازدید کننده ها: 485| تعداد بازدید کننده های امروز: 0


نام:         پست الکترونيک:
امتیاز شما به این خبر:
12345


نظر شما: