Skip navigation اخبار و رويدادها: *** هشــدار مهــم برای فلش ***
20 شهريور 1395 - 18:25:55
*** هشــدار مهــم برای فلش ***

(((((( اطلاعیه مهـــــــم )))))) قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی

اطلاعیـــه مهــــم

قابل توجه دانشجویانی که ترم 3951 دانش آموخته خواهند شد.

این دانشجویان باید فقط در بازه انتخاب واحداینترنتی

از تاریخ 95/6/20 لغایت  95/6/27

برای انجام امور مربوط به انتخاب واحد خود

( از جمله عدم رعایت هم نیاز و پیش نیاز و تداخل وافزایش سقف انتخاب واحد)

بدون نیاز به پر کرن فرم به آموزش دانشکده مراجعه نمایند. مسئولیت عدم مراجعه دانشجو در این بازه به عهده خود دانشجو خواهد بود و درصورت مراجعه خارج از این بازه دانشکده پاسخگو نخواهد بود.

 

درخواست اخذ درس

با تداخل ساعـت ارائـه درس

و ساعت امتحـان برای کلیه دانشجویان

(جز دانشجویان ترم آخر)

به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد.

 

قابل توجه دانشجویانی که به دلیل افتادن درس،

قصد دارند دروس خود را به صورت هم نیاز، اخذ نمایند.

این دانشجویان با مراجعه به آموزش دانشکده و معرفی درسی که قصد هم نیاز کردن آنها را دارند می توانند درس مورد نظر را  حداکثر 48 ساعت پس از ثبت درخواست، اخذ نمایند.

شرط هم نیاز کردن دروس: دانشجو حداقل یک بار در درس پیش نیاز نمره قبولی کسب نکرده باشد.

 دانشجو در هر ترم فقط یک درس را می تواند بدون رعایت پیش نیاز، اخذ نماید.

 

در هر صورت دانشجو ملزم به اخذ درس

با رعایت پیش نیاز-هم نیاز می باشد

 و چنانچه به هر دلیل این موضوع رعایت نشود عواقب آن در هر مرحله تحصیلی متوجه دانشجو خواهد شد.


نويسنده: دفتر دانشکده مهندسی برق | همه خبرهاي اين نويسنده | همه خبرها| تعداد بازدید کننده ها: 213| تعداد بازدید کننده های امروز: 0


نام:         پست الکترونيک:
امتیاز شما به این خبر:
12345


نظر شما: