اخبار و رويدادها: ارتقاء مرتبه علمی سه عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
ورود به سايت

ارتقاء مرتبه علمی سه عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
جمعه ۲۵ مهر ۱۳۹۳- ۱۵:۳۱:۳۹ارتقاء مرتبه علمی سه عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، پس از بحث و تبادل نظر در هیأت ممیزه دانشگاه شاهرود با ارتقای مرتبه علمی دکتر منصور ضیائی، دکتر علیرضا عرب امیری و دکتر محمد کارآموزیان اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی معدن از استادیاری به دانشیاری موافقت گردید.

منبع خبر: http://www.shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=930725133516

12345