اخبار و رويدادها: اطلاعیه پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی دانشگاه شاهرود
ورود به سايت

اطلاعیه پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی دانشگاه شاهرود
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۲- ۱۳:۰۱:۴۳اطلاعیه پذیرش دانشجو دانشگاه شاهرود در مقطع کارشناسی ارشد به صورت الکترونیکی (مجازی)

اطلاعیه پذیرش دانشجو

دانشگاه شاهرود

برای ترم مهرماه سال تحصیلی 93-92 در

مقطع کارشناسی ارشد به صورت الکترونیکی (مجازی)

زیر نظر سازمان سنجش آموزش کشور

در­ رشتهگرایش­های ذیل دانشجو می­پذیرد.

·    آمار ریاضی

·    تربیت بدنی و علوم ورزشی) مدیریت ورزشی(

·    مهندسی کامپیوتر) هوش مصنوعی(

·    مهندسی برق ) قدرت(

·     ثبت نام آزمون: 20/3/1392 لغایت 21/4/1392

·     آزمون کتبی: 24/5/1392

·     مکان آزمون: دانشگاه شاهرود

جهت ثبت نام به آدرس vu.shahroodut.ac.ir  مراجعه نمایید.

تلفن تماس جهت اطلاعات بیشتر: 3393580-0273

 

12345