محمدرضا عامریان

دانشیار دانشکده مهندسی کشاورزی

دکتری فیزیولوژی گیاهی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه نیوکاسل انگلستان
زمینه ها و علایق پژوهشی: همزیستی قارچی در گیاهان-استرس خشکی-کودهای بیولوژیک
عضویت در مجامع علمی: انجمن علمی زراعت-انجمن میکوریز امریکا-
افتخارات علمی و اختراعات: کسب جایزه مقاله برتر در کنفرانس بین المللی ICOM3 آدلاید استرالیا 2000
شرح مختصر:
محمد رضا عامريان : نام پدر علي اكبرمتولد مشهد سال 1343 دانشیار پايه 30 دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي شاهرود‏‏ - عضو هيات علمي دانشگاه از سال 72 سرپرست دفتر نظارت و ارزشيابي آموزشي- مدير دفتر همكاريهاي علمي و روابط بين الملل دانشگاه ,معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ليسانس علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد فوق ليسانس علوم گياهي دانشگاه تربيت مدرس تهران دكتري فيزيولوژي گياهي دانشگاه نيوكاسل انگلستان. تلفن مستقيم دانشگاه 32524621-023 Email:Amerianuk@yahoo.co.uk عناوين دروس تدريس شده : گياهشناسي1- گياهشناسي 2- اكولوژي عمومي- شناسايي علفهاي هرز- فيزيولوژي گياهي- بيوشيمي عمومي- بيوشيمي گياهي- عناوين برخي از مقالات فارسي: 1- نگرشي بر پوشش گياهي جنوب و جنوب شرقي شهرستان شاهرود: سمينار شاهرود و توسعه 1377 2- تاثير همزيستي ميكوريز در جذب فسفر در گياه يونجه- كنگره زراعت- مشهد -1372 3- بررسي عكس العمل هاي رشدي يونجه يكساله نسبت به وزيكولار آرباسكولار ميكوريزا-كنگره زراعت و اصلح نباتات كرج 1372 4- بررسي قارچ ريشه هاي مزارع يونجه آستان قدس رضوي در مشهد-چهارمين كنگره علوم خاك دانشگاه اصفهان 1373 5-مقايسه تاثير همزيستي ميكوريز در عوامل رشدي و جذب فسفر بين يونجه يكساله و چند ساله- گنگره زراعت- دانشگاه تبريز 1373 عناوين طرح هاي پژوهشي : بررسي قارچ ريشه هاي مزارع سيب زميني اطراف شاهرود- سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي طرح ملي بررسي گياهان دارويي شاهرود و مواد موثره آنها:( همكار طرح) كه بعلت سفر به خارج از كشور ناتمام ماند ه بررسي تاثير همزيستي توام باكتري ريزوبيوم و ميكوريز در تثبيت ازت در سويا-دانشگاه صنعتي شاهرود كارهاي درحال انجام: تاليف كتاب گياه شناسي 2 براي دانشجويان رشته كشاورزي

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 46
بهروز قربانی قاضی محله (1397)، "تأثیر نانو کود بور، بیوچار و میکوریزا بر رشد و عملکرد بادام زمینی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، احسان کهنه، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
شیرین گودرزیان (1396)، "تأثیر بیوچار و سوپرجاذب بر رشد گیاه گلرنگ تحت تنش خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
مهدی مرادی باغخیراتی (1396)، "تاثیر محلول پاشی اسید سالیسیلیک و کلرید کلسیم بر عملکرد کمی و خصوصیات کیفی پنبه "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مصطفی حیدری[استاد/ اساتید راهنما]، محمد آرمین، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید مشاور]
فائزه کریم پوری (1395)، "بررسی پتانسیل گیاه پالایی سرب در سه گیاه مختلف تحت تاثیر اسید سیتریک و EDTA"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
نجمه حکمت زاده (1395)، "بررسی تاثیر کاربرد میکوریزا و کود ریزوبین سوپرپلاس بر برخی از اجزای عملکرد دو رقم لوبیا چشم بلبلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
شیدا لطفی (1395)، "مقایسه تأثیر انواع مختلف کود های بیولوژیک مایع بر نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید راهنما]،
الهه برادران نجار (1395)، "بررسی تأثیر بیوچار و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات رشدی گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش کم آبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
حسین زرگر (1394)، "اثر ریزموجودات همزیست و نهاده خارجی ( کود ) بر ترسیب و توزیع کربن روی سویا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه باطنی (1394)، "بررسی توان چند گیاه زراعی از نظر برداشت و انتقال کروم خاک در حضور ماده آلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی، احمد اخیانی[استاد/ اساتید مشاور]
آیدا رضاییان (1393)، "تاثیر بیوچار و مایکوریزا آرباسکولار بر جذب، انتقال و انباشت کادمیوم در گیاه نعنا فلفلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، امیر لکزیان، جواد شباهنگ[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه عامریون (1393)، "بررسی تاثیر کاربرد اسید هیومیک و کود اوره بر برخی خواص کمی و کیفی دو رقم آفتابگردان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
مهری یعقوبی (1393)، "تاثیر کود بیولوژیک و بیوچار بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا چشم بلبلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
هادی مجاهدی (1392)، "تأثیر میکوریز و کاربرد EDTA در ذرت و سورگوم به منظور پالایش گیاهی سرب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، هادی قربانی، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
امید تاریخ پسندمدبر (1391)، "تأثیر کاربرد اسید هیومیک و کمپوست بر صفات کمی وکیفی ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه مولایی (1391)، "بررسی تاثیر قارچ میکوریز و زئولیت برجذب گیاهی و آبشویی نیتروژن و فسفر درخاک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، خلیل اژدری، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید مشاور]
جواد کریمی (1391)، "تاثیر میکوریزا، اسید هیومیک و کود دامی بر عملکرد و صفات زراعی کدوی تخمه کاغذی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، رضا شهریاری[استاد/ اساتید مشاور]
عباس خواجه (1391)، "اثر متقابل تنش خشکی و کاربرد اسید هیومیک بر رشد و عملکرد سیب زمینی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، علی درخشان شادمهری[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید مشاور]
هادی مرادی (1391)، "تاثیر اسید هیومیک و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در رقابت با علف های هرز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن مکاریان، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، منوچهر قلی‌پور، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا مرزبان (1390)، "تأثیر همزیستی توأم قارچ میکوریزا آرباسکولار و باکتری مزوریزوبیوم بر کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، [استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
مریم السادات یوسف ثانی (1390)، "تاثیر دو گونه قارچ میکوریز آرباسکولار (AM) بر کارایی مصرف آب در ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، علیرضا کوچکی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی نصیری محلاتی، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
عبدالله کرمزاده (1389)، "تأثیر متقابل کود زیستی ورمی کمپوست و خشکی بر نخود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، سید حسین صباغ پور[استاد/ اساتید مشاور]
صدیقه نقی پور (1389)، " کمّی سازی انشعاب دهی و انتقال مجدد ماده خشک به دانه ی لوبیا چشم بلبلی(Vigna ungiculata)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
راحیل خواجه ئیان (1388)، "بررسی تاثیر هیدروترمال پرایمینگ بذر ذرت بر توان رقابتی آن با علفهای هرز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، منوچهر قلی‌پور، ناصر فرخی[استاد/ اساتید مشاور]
سید محمد رضا میرکتولی (1387)، "بررسی اثرات مدت وقوع تنش خشکی بر رشد و عملکرد کمی و کیفی سویا در گرگان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، بهنام کامکار[استاد/ اساتید راهنما]، محمدرضا عامریان، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

  Close
  مقالات
  • عامریان، محمدرضا و اصغری حمید رضا، "اثر ترکیبی قارچ های میکوریز و استرس خشکی بر اسمیلاسیون و محتوای کربو هیدرات بر ذرت و لوبیا"، کنفرانس بین المللی اثرات متقابل گیاهان با میکرو ارگانیسمها، استرالیا، 1387
  • اصغری حمید رضا و عامریان، محمدرضا، "تاثیر مقایسه ای میکوریز بر روابط آبی ذرت و لوبیا تحت شرایط استرس"، کنفرانس بین المللی اثرات متقابل گیاهان با میکرو ارگانیسم، استرالیا، 1387
  • عامریان، محمدرضا-اصغری، حمیدرضا، "توانایی قارچ های میکوریز در کلونیزه کردن هالوفیتها در محیط های شور"، کنفرانس بین المللی اثرات متقابل گیاهان با میکرو ارگانیسم، استرالیا، 1387
  • علیزاده امید،مجیدی اسلام،نادیان حبیب الله ،نور محمدی قربان ،عامریان، محمدرضا، "بررسی اثر تنش خشکی و مقادیر مختلف نیتروژن بر فنولوژی و رشد و نمو ذرت"، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 14، شماره 5، ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1386

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
بررسی یک گونه قارچ میکوریز در جذب گوگرد در گیاه پیازچه 1386/11/17 9 ماه در حال انجام
بررسی قارچ ریشه های مزارع سیب زمینی اطراف شاهرود 1373/1/17 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ