مصطفي ديبا

دانشکده مهندسی برق و رباتیک

الکترونیک - پردازش تصویر

زمینه ها و علایق پژوهشی: پردازش تصویر - بینایی ماشین - شبکه های عصبی - منطق فازی - پردازش سیگنال
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات: لطفا به CV مراجعه شود
شرح مختصر:


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ