كيوان خير

دانشکده مهندسی معدن، ژئوفیزیک و نفت

اکتشاف

زمینه ها و علایق پژوهشی: پتروفیزیک، ژئوفیزیک( لرزه نگاری، میدان پتانسیل)
عضویت در مجامع علمی: EAGE
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

    Close
    تالیف كتاب
    • خير، كيوان، انصاری، عبدالحمید، "پتروفیزیک"، دانشگاه یزد ، 1396
    • خیّر، کیوان، انصاری، عبدالحمید ، "چاه پیمایی کاربردی"، دانشگاه یزد ، 1395

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ