بیژن روشن روان

دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

مهندسی اکتشاف معدن

زمینه ها و علایق پژوهشی: ژئوفیزیک اکتشافی ، ژئوشیمی اکتشافی ، سنجش از دور ، اکتشاف مواد معدنی ، مدل سازی داده های اکتشافی
عضویت در مجامع علمی: انجمن زمین شناسان و مهندسان اروپا ، سازمان نظام مهندسی معدن ایران ، انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
افتخارات علمی و اختراعات: 4
شرح مختصر:


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

نمونه فرم (1395/9/15)

فرم حضویت

Student Chapter Membership (1395/8/4)

فرم عضویت

EAGE (1395/8/4)

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.