نعیمه فخر شاملو

دانشکده مهندسی برق و رباتیک

زمینه ها و علایق پژوهشی:
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 1
نعیمه فخر شاملو (1398)، "کنترل فازی تطبیقی برای کلاسی از سیستم های تکین غیر خطی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده كلات[استاد/ اساتید راهنما]، لویجی کیشی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ